Bod č.12.:

PRIM/3 - Změny usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 475 ze dne 15. 11. 2018 v jeho platném znění

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:465 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX