Bod č.64.:

FV/1 - Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:Ing. Blažek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Zápis z jednání FV ZMP ze dne 8. 12. 2021)
Informativní zpráva (Zápis z jednání FV ZMP ze dne 8. 12. 2021)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX