Bod č.11.:

PRIM+ÚKEP/2 - Schválení koncepční části Strategie Plzeňské aglomerace 2021+, verze 2

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Strategie Plzeňské aglomerace 21+ verze 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:464 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX