Bod č.37.:

FIN/3 - Přijetí dotace Plzeňského kraje z dotačního titulu „2021 Rozšíření kamerového systému Klidné příhraničí“

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RPK)
Příloha č.2 (návrh smlouvy o poskytnutí dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:490 rok:2021

27. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX