Bod č.7b.:

RMO1/3 - Návrh na poskytnutí indi. dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely vč. rozpoč. opatř. rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vzor smlouvy o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021 č. 41)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:305 rok:2021

18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.12.2021

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX