Bod č.2.:

ST1/2 - Schválení programu jednání

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Pozvánka)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.1.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX