Bod č.4.:

RMO1/1 - Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1)
Důvodová zpráva (Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:319 rok:2022

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.1.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX