Bod č.6.:

ST1/4 - Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a maximální souhrnné částky za kalendářní měsíc pro rok 2022

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Stanovení paušální částky)
Důvodová zpráva (Stanovení paušální částky)
Příloha (Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 239-2021)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:321 rok:2022

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.1.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX