Bod č.7.:

ST1/5 - Stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Poskytování cestovních náhrad členům ZMO Plzeň 1)
Důvodová zpráva (Poskytování cestovních náhrad členům ZMO Plzeň 1)
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 240-2021)
Příloha č.2 (Vyhláška č. 511-2021)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:322 rok:2022

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.1.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX