Bod č.8.:

RMO1/2 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021)
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021)
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2021)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:323 rok:2022

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.1.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX