Bod č.9.:

RMO1/3 - Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Odbor sportu na podporu akce „Sportmanie Plzeň 2022“ včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis Mgr. Zarzyckého)
Příloha č.2 (rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022 č. 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:324 rok:2022

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.1.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX