Bod č.10.:

RMO1/4 - Účel. převod fin. prostř. z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Divadlo J. K. Tyla, příspěvkovou organizaci, na projekt OPEN AIR NOC S OPEROU 2022 včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis MgA. Martina Otavy, Ph.D., ředitele DJKT)
Příloha č.2 (rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022 č. 2)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:325 rok:2022

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.1.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX