Bod č.11.:

RMO1/5 - Rozpočtové opatření ve věci pořízení užitkového automobilu

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření, včetně rozpisu závazného ukazatele)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:326 rok:2022

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.1.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX