Bod č.12.:

RMO1/6 - Rozpočtové opatření ve věci poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených SVSMP na výstavbu nového skateparku v parku za Plazou

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:327 rok:2022

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.1.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX