Bod č.13.:

RMO1/7 - Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 - oddělení investic k 31. 12. 2021

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí k 31.12.2021)
Příloha č.2 (Seznam jmenovitých stavebních akcí s přehledem čerpání rozpočtu k 31.12.2021)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:328 rok:2022

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.1.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX