Bod č.14.:

ST1/6 - Informativní zprávy

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (obhájení ISO, dozorový audit)
Příloha č.2 (Anonymizace údajů v podkladových materiálech a způsoby zveřejňování osobních údajů v materiálech určených pro jednání Zastupitelstva MO Plzeň 1 a Rady MO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:329 rok:2022

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.1.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX