Bod č.15.:

ST1/7 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zápis - Kontrolní výbor - 10.1. 2022)
Příloha č.2 (Zápis - Finanční výbor - 17.1. 2022)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:330 rok:2022

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.1.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX