Bod č.2.:

ST1/2 - Schválení programu jednání

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Pozvánka)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX