Bod č.12.:

EAP/1 - Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za rok 2021

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (příloha č. 1-9)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:19 rok:2022

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX