Bod č.13.:

EAP/2 - Rozpočtové opatření č. 3 + 4 rozpočtu schváleného MO P2 - Slovany roku 2022. Blokace finančních prostředků ve FRR MO P2 - Slovany

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:20 rok:2022

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX