Bod č.10.:

EAP/4 - Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Kopie e-mailu Ing. Vítové)
Příloha č.2 (OZV č. /2022, kterou se mění vyhl. č. 4/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí)
Příloha č.3 (Grafické vyznačení k. ú. Božkov s přiřazenými koeficienty)
Příloha č.4 (Vyznačení dotčené změny na mapě k. ú. Božkov)
Příloha č.5 (Přehledovka změn r. 2023 - daň. koeficient, návrhy obvodů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:17 rok:2022

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX