Bod č.11.:

EAP/5 - Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2021, o místním poplatku z pobytu

(předkladatel:Eva Trůková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Kopie e-mailu Ing. Vítové)
Příloha č.2 (OZV č. /2022, kterou se mění OZV č. 6/2021, o místním poplatku z pobytu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:18 rok:2022

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX