Bod č.18.:

MIR/1 - Žádost o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2023 pro projekt „Stavební úpravy a novostavba v areálu HZ Plzeň – Koterov, část I. - Novostavba sociálního zázemí“

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:25 rok:2022

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX