Bod č.3.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:331 rok:2022

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX