Bod č.5.:

ST1/3 - Zprávy o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zpráva o činnosti starostky MO Plzeň 1 - Ing. Řežábové)
Příloha č.2 (Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 - Mgr. Brabce)
Příloha č.3 (Zpráva o činnosti 2. místostarostky MO Plzeň 1 - Mgr. Jehličkové)
Příloha č.4 (Zpráva o činnosti 3. místostarosty MO Plzeň 1 - J. Uhlíka, MBA)
Příloha č.5 (Zpráva o činnosti předsedy KV - Mgr. et Mgr. Šuma)
Příloha č.6 (Zpráva o činnosti předsedy FV - Mgr. Krňoul)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:333 rok:2022

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX