Bod č.6.:

RMO1/2 - Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 1 za rok 2021

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 1 za rok 2021)
Důvodová zpráva (Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 1 za rok 2021)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Dílčí závěrečný účet - Rozbor hospodaření)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Dílčí závěrečný účet - Finanční vypořádání)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Dílčí závěrečný účet - Fondy)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Dílčí závěrečný účet - Přehled hospodaření MŠ)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Dílčí závěrečný účet - Vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2021)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Dílčí závěrečný účet - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Účetní závěrka za rok 2021 - Rozvaha MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Účetní závěrka za rok 2021 - Výkaz zisku a ztráty MO Plzeň 1)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Účetní závěrka za rok 2021 - Zpráva o průběhu inventarizace MO Plzeň 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:334 rok:2022

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX