Bod č.7.:

RMO1/3 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (tabulka s přehledem žádostí o dotace a návrhem na rozdělení)
Příloha č.2 (smlouva o poskytnutí dotace - vzor)
Příloha č.3 (dotační program na rok 2022 pro oblast sportu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:335 rok:2022

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX