Bod č.8.:

RMO1/4 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti a oblasti kultury

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (tabulka žádostí o dotace včetně návrhu na rozdělení)
Příloha č.2 (smlouva o poskytnutí dotace - vzor)
Příloha č.3 (dotační programy na rok 2022 pro sociální oblast a oblast kultury)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:336 rok:2022

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX