Bod č.9.:

RMO1/5 - Projednání poskytnutí individuálních dotací na veřejně prospěšné účely pro oblast kultury včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (individuální žádost Diakonie ČCE)
Příloha č.2 (individuální žádost Film Servis Plzeň s.r.o.)
Příloha č.3 (individuální žádost Anety Pozděnové) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (individuální žádost Bc. Františka Lukeše) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (smlouva o poskytnutí dotace - vzor)
Příloha č.6 (rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022 č. 5)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:337 rok:2022

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX