Bod č.10.:

RMO1/6 - Zařazení nově zahajované akce „Doplnění dětského přírodního hřiště do prostoru parku Krašovská v Plzni“ do seznamu jmenovitých stavebních akcí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022 č. 6)
Příloha č.2 (Aktualizovaný rozpis závazného ukazatele stavebních a nestavebních investic rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1)
Příloha č.3 (Aktualizovaný seznam jmenovitých stavebních akcí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:338 rok:2022

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX