Bod č.11.:

RMO1/7 - Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Městskou policii Plzeň na projekt "Plzeňská senior akademie" včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis Bc. Karla Zahuta, metodika prevence kriminality)
Příloha č.2 (rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022 č. 7)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:339 rok:2022

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX