Bod č.12.:

RMO1/8 - Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně na vodní skluzavku vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis Ing. Bc. Tomáše Kotory)
Příloha č.2 (vyjádření OSI MMP)
Příloha č.3 (rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022 č. 8)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:340 rok:2022

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX