Bod č.13.:

RMO1/9 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022)
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2022)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Informace EÚ MMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:341 rok:2022

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX