Bod č.14.:

ST1/4 - Žádost o změnu názvu publikace

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Žádost o změnu názvu publikace)
Důvodová zpráva (Žádost o změnu názvu publikace)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Žádost o změnu názvu publikace)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 307 ze dne 8. 12. 2021.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:342 rok:2022

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX