Bod č.15.:

RMO1/10 - Projednání žádosti Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně o stanovisko k zástavbě při ul. Kotíkovská, k možnosti umístit jiné stavby než stavby pro využití občanského vybavení

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX