Bod č.17.:

RMO1/12 - Obecně závazná vyhláška č. /2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 6/2021, o místním poplatku z pobytu

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (žádost o projednání)
Příloha č.2 (návrh obecně závazné vyhlášky č./2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 6/2021, o místním poplatku z pobytu)
Příloha č.3 (znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2021, o místním poplatku z pobytu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:344 rok:2022

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX