Bod č.18.:

ST1/5 - Informativní zprávy

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (IZ_vyhodnocení zimní údržby 2021/2022)
Příloha č.2 (Pomoc občanům přicházejícím z Ukrajiny v souvislosti s válečnou situací na Ukrajině)
Příloha č.3 (Informativní zprávy o činnosti JSDH za rok 2021)
Příloha č.3 (JSDH Bolevec)
Příloha č.3 (JSDH Bílá Hora)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:345 rok:2022

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX