Bod č.19.:

ST1/6 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zápis - Kontrolní výbor - 14. 2. 2022)
Příloha č.2 (Zápis - Kontrolní výbor - 14. 3. 2022)
Příloha č.3 (Zápis - Finanční výbor - 5. 4. 2022)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:346 rok:2022

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 6.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX