Bod č.17.:

ORG/3 - Poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě 161 414 Kč na pomoc Ukrajině, rozpočtové opatření č. 7/2022

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:24 rok:2022

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX