Bod č.4.:

TAJ/1 - Projednání informativních zpráv na 23. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX