Bod č.8.:

TAJ/3 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2022

(předkladatel:Ing. Sokol, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Činnost KV ZMO P 2 za období 02-03/2022)
Informativní zpráva č.1 (Zápis z jednání KV ZMO P 2 ze dne 9.3.2022)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:15 rok:2022

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX