Bod č.20.:

TAJ/4 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 3. 2. 2022 do 9. 3. 2022

(předkladatel:Ing. Sokol, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:27 rok:2022

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX