Bod č.16.:

EAP/7 - Vytvoření rezervy ve FRR MO P2 - Slovany na údržbu majetku svěřeného do trvalé správy MO P2 - Slovany

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:23 rok:2022

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX