Bod č.7.:

EAP/8 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2022

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2022)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:14 rok:2022

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX