Bod č.19.:

MIR/2 - Doplnění plánu investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2022

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Doplněný plán investic)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:26 rok:2022

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX