Bod č.5.:

FIN/2 - Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 - souhrnné rozpočtové opatření č. 1

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (bilance a závazné ukazatele - RO č. 1)
Příloha č.2 (žádost Městské policie o příspěvek na projekt) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (usnesení BV ZMO č. 01/2022)
Příloha č.4 (usnesení FV ZMO z 6.4.2022) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (usn. RMO č. 0070/22 ze dne 13.4.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 21.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX