Bod č.6.:

FIN/3 - Podpora projektu Sportmanie Plzeň 2022 a s tím související změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2022 - RO č. 2

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o příspěvek na projekt) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (usnesení FV ZMO z 6.4.2022) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (usn. RMO č. 0071/22 ze dne 13.4.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 21.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX