Bod č.8.:

FIN/5 - Dotace z dotačního programu v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2022 + rozpočtové opatření č. 5

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva č.1 (AK Škoda Plzeň)
Důvodová zpráva č.2 (TJ Sokol Plzeň Doubravka)
Důvodová zpráva č.3 (Handball club Plzeň Újezd)
Důvodová zpráva č.4 (Slavia SK Rapid)
Důvodová zpráva č.5 (ČSS, sportovně střelecký klub policie Rapid Plzeň)
Důvodová zpráva č.6 (Plzeňský literární festival)
Důvodová zpráva č.7 (Roman Kreuziger Cycling Academy)
Důvodová zpráva č.8 (Šerák)
Důvodová zpráva č.9 (Spolek scénického šermu Militaris Templi)
Důvodová zpráva č.10 (Spolek scénického šermu Militaris Templi)
Důvodová zpráva č.11 (SH ČMS SDH Plzeň Bukovec)
Důvodová zpráva č.12 (FO KN) - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva č.13 (Unie výtvarných umělců Plzeň)
Důvodová zpráva č.14 (FO JK) - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva č.15 (Spolek Klubu přátel Divadla Pluto)
Důvodová zpráva č.16 (Beach Service club)
Důvodová zpráva č.17 (Beach Service club)
Důvodová zpráva č.18 (Nadace sportující mládeže)
Důvodová zpráva č.19 (Junior club)
Důvodová zpráva č.20 (Junák, český skaut, středisko Střela Plzeň)
Důvodová zpráva č.21 (TAJV)
Důvodová zpráva č.22 (Gymnázium Luďka Pika)
Důvodová zpráva č.23 (Storm Ballet)
Důvodová zpráva č.24 (FO LV) - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva č.25 (Pilsenman Club)
Důvodová zpráva č.26 (TJ Plzeň Újezd)
Důvodová zpráva č.27 (Viktoria Plzeň - fotbal)
Důvodová zpráva č.28 (USK Slavia Plzeň)
Důvodová zpráva č.29 (SH ČMS SDH Plzeň - Doubravka)
Důvodová zpráva č.30 (Galerie Thambos)
Důvodová zpráva č.31 (SH ČMS SDH Plzeň Újezd)
Důvodová zpráva č.32 (Klub deskových her Bedna)
Důvodová zpráva č.33 (Sportovní klub Interobal Plzeň)
Důvodová zpráva č.34 (FBŠ Slavia Plzeň)
Důvodová zpráva č.35 (SK Senco Doubravka)
Důvodová zpráva č.36 (SK Senco Doubravka)
Důvodová zpráva č.37 (TJ Sokol Červený Hrádek)
Důvodová zpráva č.38 (TJ Sokol Červený Hrádek)
Důvodová zpráva č.39 (SH ČMS SDH Plzeň - Červený Hrádek)
Důvodová zpráva č.40 (TJ Plzeň Újezd)
Důvodová zpráva č.41 (FbC Plzeň)
Důvodová zpráva č.42 (Junák český skatu, středisko Stopa Plzeň)
Důvodová zpráva č.43 (Florbalová akademie Plzeň)
Důvodová zpráva č.44 (Hasiči ČR, odbor vyhledání a záchrany SAR)
Důvodová zpráva č.46 (TJ Lokomotiva Plzeň)
Důvodová zpráva č.47 (Racket sports Plzeň)
Důvodová zpráva č.48 (TJ Sokol Letná)
Důvodová zpráva č.49 (TJ Sokol Letná)
Důvodová zpráva č.50 (Západočeský badmintonový svaz)
Důvodová zpráva č.51 (Sportovní klub Plzeň Doubravka)
Důvodová zpráva č.52 (TJ Sokol Plzeň IV)
Příloha č.1 (Dotační program v oblasti kultury, sportu a investic)
Příloha č.2 (Zásady poskytování dotací z rozpočtu MO P4)
Příloha č.3 (Usnesení KKSIP č. 02/22)
Příloha č.4 (Usnesení KKSIP č. 03/22)
Příloha č.5 (Usnesení KKSIP č. 04/22)
Příloha č.6 (Usnesení KKSIP č. 05/22)
Příloha č.7 (Souhrnný přehled žádostí o dotace)
Příloha č.8 (Smlouva: AK Škoda Plzeň) (*)
Příloha č.9 (Smlouva: TJ Sokol Plzeň-Doubravka) (*)
Příloha č.10 (Smlouva: Handball club Plzeň Újezd) (*)
Příloha č.11 (Smlouva: Slavia SK Rapid) (*)
Příloha č.12 (Smlouva: ČSS, sportovně střelecký klub policie Rapid Plzeň) (*)
Příloha č.13 (Smlouva: Plzeňský literární festival) (*)
Příloha č.14 (Smlouva: Roman Kreuziger Cycling Academy) (*)
Příloha č.15 (Smlouva: Šerák) (*)
Příloha č.16 (Smlouva: Spolek scénického šermu Militaris Templi) (*)
Příloha č.17 (Smlouva: SH ČMS SDH Plzeň-Bukovec) (*)
Příloha č.18 (Smlouva: FO KN) - dokument je neveřejný
Příloha č.19 (Smlouva: Unie výtvarných umělců) (*)
Příloha č.20 (Smlouva: FO JK) - dokument je neveřejný
Příloha č.21 (Smlouva: Spolek Klubu přátel Divadla Pluto) (*)
Příloha č.22 (Smlouva: Beach Service club) (*)
Příloha č.23 (Smlouva: Beach Service club) (*)
Příloha č.24 (Smlouva: Nadace sportující mládeže) (*)
Příloha č.25 (Smlouva: Junior club) (*)
Příloha č.26 (Smlouva: Junák, český skaut, středisko Střela Plzeň) (*)
Příloha č.27 (Smlouva: Gymnázium Luďka Pika) (*)
Příloha č.28 (Smlouva: Storm Ballet) (*)
Příloha č.29 (Smlouva: FO LV) - dokument je neveřejný
Příloha č.30 (Smlouva: Pilsenman Club) (*)
Příloha č.31 (Smlouva: TJ Plzeň Újezd) (*)
Příloha č.32 (Smlouva: Viktoria Plzeň - fotbal) (*)
Příloha č.33 (Smlouva: USK Slavia Plzeň) (*)
Příloha č.34 (Smlouva: SH ČMS SDH Plzeň-Doubravka) (*)
Příloha č.35 (Smlouva: Galerie Thambos) (*)
Příloha č.36 (Smlouva: SH ČMS SDH Plzeň Újezd) (*)
Příloha č.37 (Smlouva: Klub Deskových her Bedna) (*)
Příloha č.38 (Smlouva: SK Interobal Plzeň) (*)
Příloha č.39 (Smlouva: FBŠ Slavia Plzeň) (*)
Příloha č.40 (Smlouva: SK Senco Doubravka) (*)
Příloha č.41 (Smlouva: SK Senco Doubravka) (*)
Příloha č.42 (Smlouva: TJ Sokol Červený Hrádek) (*)
Příloha č.43 (Smlouva: TJ Sokol Červený Hrádek) (*)
Příloha č.44 (Smlouva: SH ČMS SDH Plzeň - Červený Hrádek) (*)
Příloha č.45 (Smlouva: TJ Plzeň Újezd) (*)
Příloha č.46 (Smlouva: FbC Plzeň) (*)
Příloha č.47 (Smlouva: Junák český skaut, středisko Stopa Plzeň) (*)
Příloha č.48 (Smlouva: Florbalová akademie Plzeň) (*)
Příloha č.49 (Smlouva: Hasiči ČR, odbor vyhledání a záchrany SAR) (*)
Příloha č.50 (Smlouva: TJ Lokomotiva Plzeň) (*)
Příloha č.51 (Smlouva: Racket sports Plzeň) (*)
Příloha č.52 (Smlouva: TJ Sokol Letná) (*)
Příloha č.53 (Smlouva: TJ Sokol Letná) (*)
Příloha č.54 (Smlouva: Západočeský badmintonový svaz) (*)
Příloha č.55 (Smlouva: Sportovní klub Plzeň Doubravka) (*)
Příloha č.56 (Smlouva: TJ Sokol IV) (*)
Příloha č.57 (Žádost: AK Škoda Plzeň)
Příloha č.58 (Žádost: TJ Sokol Plzeň Doubravka)
Příloha č.59 (Žádost: Handball club Plzeň Újezd)
Příloha č.60 (Žádost Slavia SK Rapid)
Příloha č.61 (Žádost: ČSS sportovně střelecký klub policie Rapid Plzeň)
Příloha č.62 (Žádost: Plzeňský literární festival)
Příloha č.63 (Žádost: Roman Kreuziger Cycling Academy)
Příloha č.64 (Žádost: Šerák)
Příloha č.65 (Žádost: Spolek scénického šermu Militaris Templi)
Příloha č.66 (Žádost: Spolek scénického šermu Militaris Templi)
Příloha č.67 (Žádost: SH ČMS SDH Plzeň-Bukovec)
Příloha č.68 (Žádost: FO KN) - dokument je neveřejný
Příloha č.69 (Žádost: Unie výtvarných umělců)
Příloha č.70 (Žádost: FO JK) - dokument je neveřejný
Příloha č.71 (Žádost: Spolek Klubu přátel divadla Pluto)
Příloha č.72 (Žádost: Beach Service club)
Příloha č.73 (Žádost: Beach Service club)
Příloha č.74 (Žádost: Nadace sportující mládeže)
Příloha č.75 (Žádost: Junior club)
Příloha č.76 (Žádost: Junák, český skaut, středisko Střela Plzeň)
Příloha č.77 (Žádost: TAJV)
Příloha č.78 (Žádost: Gymnázium Luďka Pika)
Příloha č.79 (Žádost: Storm Ballet)
Příloha č.80 (Žádost: FO LV) - dokument je neveřejný
Příloha č.81 (Žádost: Pilsenman Club)
Příloha č.82 (Žádost: TJ Plzeň Újezd)
Příloha č.83 (Žádost: Viktoria Plzeň - fotbal)
Příloha č.84 (Žádost: USK Slavia Plzeň)
Příloha č.85 (Žádost: SH ČMS SDH Plzeň - Doubravka)
Příloha č.86 (Žádost: Galerie Thambos)
Příloha č.87 (Žádost: SH ČMS SDH Plzeň Újezd)
Příloha č.88 (Žádost: Klub Deskových her Bedna)
Příloha č.89 (Žádost: Sportovní klub Interobal Plzeň)
Příloha č.90 (Žádost: FBŠ Slavia Plzeň)
Příloha č.91 (Žádost: SK Senco Doubravka)
Příloha č.92 (Žádost: SK Senco Doubravka)
Příloha č.93 (Žádost: TJ Sokol Červený Hrádek)
Příloha č.94 (Žádost: TJ Sokol Červený Hrádek)
Příloha č.95 (Žádost: SH ČMS SDH Plzeň - Červený Hrádek)
Příloha č.96 (Žádost: TJ Plzeň Újezd)
Příloha č.97 (Žádost: FbC Plzeň)
Příloha č.98 (Žádost: Junák český skatu, středisko Stopa Plzeň)
Příloha č.99 (Žádost: Florbalová akademie Plzeň)
Příloha č.100 (Žádost: Hasiči ČR, odbor vyhledání a záchrany SAR)
Příloha č.102 (Žádost: TJ Lokomotiva Plzeň)
Příloha č.103 (Žádost: Racket sports Plzeň)
Příloha č.104 (Žádost: TJ Sokol Letná)
Příloha č.105 (Žádost: TJ Sokol Letná)
Příloha č.106 (Žádost: Západočeský badmintonový svaz)
Příloha č.107 (Žádost: Sportovní klub Plzeň Doubravka)
Příloha č.108 (Žádost TJ Sokol Plzeň IV)
Příloha č.109 (Usnesení RMO P4 č. 0060/22)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 21.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX