Bod č.9.:

FIN/6 - Dotace z dotačního programu v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2022

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva č.1 (Senioři ČR, Základní organizace Plzeň-Doubravka)
Důvodová zpráva č.2 (Středisko křesťanské pomoci Plzeň)
Důvodová zpráva č.3 (ZŠ a MŠ pro sluchově postižené)
Důvodová zpráva č.4 (Hewer)
Důvodová zpráva č.5 (Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM)
Důvodová zpráva č.6 (Point 14)
Důvodová zpráva č.7 (Domov - plzeňská hospicová péče)
Důvodová zpráva č.8 (Felix)
Důvodová zpráva č.9 (Hospic sv Lazara)
Důvodová zpráva č.10 (TJ Sokol ČH)
Důvodová zpráva č.11 (Salesiánské středisko mládeže - DDM Plzeň)
Důvodová zpráva č.12 (Hasiči ČR, odbor vyhledání a záchrany SAR)
Důvodová zpráva č.13 (Ledovec)
Důvodová zpráva č.14 (Pečovatelská služba - SOS)
Příloha č.1 (Dotační program v oblasti sociální, školské a zdravotní)
Příloha č.2 (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO P4)
Příloha č.3 (Usnesení KSŠZ č. 04/22)
Příloha č.4 (Souhrnný přehled žádostí o dotaci)
Příloha č.5 (Návrh smlouvy: Senioři ČR, Základní organizace Plzeň-Doubravka) (*)
Příloha č.6 (Návrh smlouvy: Středisko křesťanské pomoci) (*)
Příloha č.7 (Návrh smlouvy: ZŠ a MŠ pro sluchově postižené) (*)
Příloha č.8 (Návrh smlouvy: Hewer) (*)
Příloha č.9 (Návrh smlouvy: Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM) (*)
Příloha č.10 (Návrh smlouvy: Point 14) (*)
Příloha č.11 (Návrh smlouvy: Domov - plzeňská hospicová péče) (*)
Příloha č.12 (Návrh smlouvy: Felix) (*)
Příloha č.13 (Návrh smlouvy: Hospic sv Lazara) (*)
Příloha č.14 (Návrh smlouvy: TJ Sokol ČH) (*)
Příloha č.15 (Návrh smlouvy: Salesiánské středisko mládeže - DDM Plzeň) (*)
Příloha č.16 (Návrh smlouvy: Hasiči ČR, odbor vyhledání a záchrany SAR) (*)
Příloha č.17 (Návrh smlouvy: Ledovec) (*)
Příloha č.18 (Žádost: Senioři ČR, základní organizace Plzeň-Doubravka)
Příloha č.19 (Žádost: Středisko křesťanské pomoci Plzeň)
Příloha č.20 (Žádost: ZŠ a MŠ pro sluchově postižené)
Příloha č.21 (Žádost: Hewer)
Příloha č.22 (Žádost: Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM)
Příloha č.23 (Žádost: Point 14)
Příloha č.24 (Žádost: Domov - plzeňská hospicová péče)
Příloha č.25 (Žádost: Felix)
Příloha č.26 (Žádost: Hospic sv Lazara)
Příloha č.27 (Žádost: TJ Sokol ČH)
Příloha č.28 (Žádost: Salesiánské středisko mládeže - DDM Plzeň)
Příloha č.29 (Žádost: Hasiči ČR, odbor vyhledání a záchrany SAR)
Příloha č.30 (Žádost: Ledovec)
Příloha č.31 (Žádost: Pečovatelská služba - SOS)
Příloha č.32 (Usnesení RMO P4 č. 0061/22)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 21.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX