Bod č.10.:

FIN/7 - Dotace z dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2022

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva č.1 (TJ Sokol Plzeň Doubravka)
Důvodová zpráva č.2 (Hasiči ČR, odbor vyhledání a záchrany SAR)
Důvodová zpráva č.3 (TJ Sokol Plzeň Letná)
Příloha č.1 (Dotační program v oblasti životního prostředí)
Příloha č.1 (Dotační program v oblasti životního prostředí)
Příloha č.2 (Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO P4)
Příloha č.3 (Usnesení KŽP 02/22)
Příloha č.4 (Usnesení KŽP 03/22)
Příloha č.5 (Přehled žádostí)
Příloha č.6 (Návrh smlouvy TJ Sokol Plzeň Doubravka) (*)
Příloha č.7 (Návrh smlouvy Hasiči ČR, odbor vyhledání a záchrany SAR) (*)
Příloha č.8 (Návrh smlouvy TJ Sokol Plzeň Letná) (*)
Příloha č.9 (Žádost: TJ Sokol Plzeň Doubravka)
Příloha č.10 (Žádost: Hasiči ČR, odbor vyhledání a záchrany SAR)
Příloha č.11 (Žádost: TJ Sokol Plzeň Letná)
Příloha č.12 (Usnesení RMO P4 č. 0062/22)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 21.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX